KONKURSIE „CO WIESZ O RZEMIOŚLE – od ucznia do mistrza”

KONKURS „CO WIESZ O RZEMIOŚLE – od ucznia do mistrza”
dla klas VII i VIII szkół podstawowych

UWAGA
Przed rozpoczęciem konkursu prosimy o dokładne przeczytanie REGULAMINU KONKURSU „CO WIESZ O RZEMIOŚLE ?" !!!.

Co należy zrobić:

  1. Zarejestrować się – należy podać wymagane dane w formularzu rejestracyjnym
  2. Przeczytać regulamin konkursu
  3. Przeczytać klauzulę informacyjną RODO (przetwarzania danych osobowych)
  4. Zaznaczyć zgody (Klauzula informacyjna RODO, regulamin konkursu i oświadczenie)
  5. Czas na rozwiązanie konkursu (30 pytań) to 20 minut

Dane osobowe będą przetwarzane i używane wyłącznie w czasie konkursu i po zakończeniu konkursu zostaną zniszczone w sposób trwały.

Pamiętaj, że udział w konkursie jest możliwy tylko raz, wypełnienie testu konkursu kilka razy skutkować będzie wykreśleniem uczestnika z listy konkursowej.

Imię i nazwisko
Nazwa szkoły i klasa
Adres e-mail
Nr telefonu